Пояснювальна записка до Звіту про виконання міського бюджету міста Чернігова за 2009 рік - страница 2

^ Освіта КФК 070000

Протягом 2009 року за кодом тимчасової функціональної класифікації видатків бюджету 070000 "Освіта" здійснено видатки для створення належних умов функціонування закладів і установ освіти, що забезпечують надання гарантованих державою освітніх послуг населенню, в обсязі  180 852 897 грн., у тому числі за рахунок коштів загального фонду – 173 717 321 грн. (у тому числі, за рахунок субвенції з Державного бюджету України – 184 684 грн., іншої субвенції із загального фонду обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 15 000 грн.), спеціального фонду – 7 135 576 грн. За загальним фондом фінансування галузі без урахування субвенції з державного бюджету та іншої субвенції із загального фонду обласного бюджету збільшено протягом звітного 2009 року у порівнянні з 2008 роком на 15 735 478 грн. або 10 відсотків.

За підсумками звітного періоду забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ та закладів освіти у сумі 140 215 673 грн. (у тому числі відпускних та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки), що на 14 586 346 грн. або 11,6 відсотків більше за відповідні показники виконання бюджету за 2008 рік. Виплата заробітної плати протягом 2009 року проводилась відповідно до статті 55 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”, виходячи з розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду у розмірі 545 гривень на місяць, з урахуванням індексації заробітної плати працівників освіти тадоплати до мінімальної заробітної плати 605 гривень на місяць з 1 січня 2009 року, 625 гривень - з 1 квітня 2009 року, 630 гривень - з 1 липня 2009 року, 650 гривень – з 1 жовтня 2009 року та 744 гривні – з 1 листопада 2009 року. У порівнянні з 2008 роком фонд оплати праці збільшився на 14 586 346 грн. або 11,6 відсотків. Забезпечено виконання норм статті 57 Закону України «Про освіту» в частині виплати щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам у сумі 565 102 грн. за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків за результатами звітного року у розмірі у середньому 10 відсотків посадового окладу.

Здійснено розрахунки за фактично спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги. З цією метою спрямовано 22 549 837 грн. за рахунок коштів загального фонду міського бюджету, що на 3 952 984 грн. або 21,3 відсотки більше за відповідні показники виконання бюджету за 2008 рік. Зростання обсягу видатків у 2009 році обумовлене збільшенням тарифів на енергоресурси та вартості послуг з енергопостачання.

Для забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій, повністю або частково звільнених від плати за харчування, забезпечення безкоштовного харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 50 відсотків за рахунок коштів міського бюджету харчування дітей в дошкільних навчальних закладах спрямовано 9 016 756 грн. за рахунок коштів загального фонду бюджету. Крім того, 4 692 388 грн. за рахунок надходжень спеціального фонду як плата батьків 50 відсотків вартості харчування на день дитини у дошкільному навчальному закладі (КФК 070101) та школі-сад (КФК 070201) відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" та 7 320 грн. як благодійні внески у натуральній формі.

Протягом 2009 року діяли наступні грошові норми харчування на 1 дитину в день:Заклади освіти

Вартість харчування 1 дитини на день

Дошкільні заклади освіти (070101)

Діти, що виховуються в дошкільних навчальних закладах (50 % за рахунок коштів бюджету, 50 % – батьківська плата)

7,00 грн. з 01.02.08

(до 01.02.08 – 4,00 грн. відсоток зростання складає 75 %)

Діти, що виховуються в дошкільних навчальних закладах в групах з цілодобовим перебуванням (100 % за рахунок коштів бюджету)

9,50 грн. з 01.02.08

(до 01.02.08 – 5,00 грн. відсоток зростання складає 90 %)

Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок) (070201)

Учні 1–4 класів (сніданок) (100 % за рахунок коштів бюджету)

2,00 грн. з 01.05.09

(до 01.05.09 – 3,60 грн. відсоток зменшення складає 44 %)

Учні 1–12 класів пільгових категорій (сніданок) (100 % за рахунок коштів бюджету)

4,10 грн. з 01.02.08

(до 01.02.08 – 3,10 грн. відсоток зростання складає 32 %)

Учні пільгових категорій, які відвідують групи продовженого дня (обід) (100 % за рахунок коштів бюджету)

4,40 грн. з 01.02.08

(до 01.02.08 – 3,40 грн. відсоток зростання складає 29 %)

Учні перших класів, які навчаються на базі дошкільних навчальних закладів і враховуються в контингенті дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів (50 % за рахунок коштів бюджету, 50 % – батьківська плата)

7,00 грн. з 01.02.08

(до 01.02.08 – 4,00 грн. відсоток зростання складає 75 %) .

Учні перших класів, які навчаються в спеціалізованій загальноосвітній школі І ступеня № 36 (сніданок) (100 % за рахунок коштів бюджету)

3,00 грн. з 01.02.08

(до 01.02.08 – 2,00 грн. відсоток зростання складає 50 %)

Учні, які виховуються в шкільному підрозділі спеціального навчально-виховного комплексу “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад” № 55 в групах з цілодобовим перебуванням (100 % за рахунок коштів бюджету)

9,50 грн. з 01.02.08

(до 01.02.08 – 5,50 грн. відсоток зростання складає 73 %)

Спеціальні загальноосвітні, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку (070304)

Учні спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з вадами слуху (100 % за рахунок коштів бюджету)

9,50 грн. з 01.02.08

(до 01.02.08 – 6,30 грн. відсоток зростання складає 51 %)

Діти, що виховуються в дошкільних групах цілодобового перебування спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з вадами слуху (100 % за рахунок коштів бюджету)

9,50 грн. з 01.02.08

(до 01.02.08 – 5,00 грн. відсоток зростання складає 90 %)

Діти, що виховуються в дошкільних групах спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з вадами слуху (100 % за рахунок коштів бюджету)

7,00 грн. з 01.02.08

(до 01.02.08 – 4,00 грн. відсоток зростання складає 75 %)


На період літнього оздоровлення спрямовано 279 959 грн. коштів загального фонду міського бюджету на організацію оздоровлення влітку учнів у пришкільних таборах з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету на оплату праці та нарахувань на неї, енергоносії та комунальні послуги, харчування дітей в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах склав 171 782 266 грн. або 99 відсотків загального обсягу коштів, спрямованих на фінансування галузі "Освіта" протягом звітного періоду (без урахування субвенції з державного бюджету та іншої субвенції із загального фонду обласного бюджету).

За звітний період проведені капітальні видатки за рахунок коштів загального фонду міського бюджету на суму 243 433 грн., з них 41 436 грн. спрямовано на придбання холодильника для ДНЗ № 21, лічильника тепла для ЗНЗ № 20, вузла обліку та автоматичного регулювання системи опалення для ліцею № 22. На виконання робіт з капітального ремонту спрямовано 201 997 грн., з них 12 000 грн. - на капітальний ремонт колегіуму № 11, 50 000 грн. – на капітальний ремонт туалетів загальноосвітнього навчального закладу освіти № 2 та 139 997 грн. – на капітальний ремонт туалетів загальноосвітнього навчального закладу освіти № 4.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 зі змінами протягом звітного періоду спрямовано кошти на суму 93 810 грн., з них: 7 950 грн. на виплату одноразової допомоги у розмірі 795 грн. на одну дитину 10 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років у 2006-2007 роках та 85 860 грн. на виплату одноразової допомоги у розмірі 1 590 грн. на одну дитину 54 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років у 2008 році.

На погашення заборгованості, нарахованої відповідно до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів", протягом звітного періоду спрямовано 184 684 грн. за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

1852562303571957.html
1852657170132769.html
1852729988926940.html
1852791011475478.html
1852914720540949.html