VІІІ. Видавнича діяльність Монографії - Інститут регіональних досліджень нан україни у 2006 році: Інформаційне видання

^ VІІІ. Видавнича діяльність Монографії:
1. Суспільні науки. М.І. Долішній. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети. – Київ: Наукова думка, 2006. – 511 с. (42,09 д.а.). Тираж 500 прим. –
ISBN 966-00-0586-5.

2. Суспільні науки. Стадницький Ю.І., Загородній А.Г., Капітанець О.М., Товкан О.Е. Економічний вибір оптимальних технологій: мікро- та макроекономічні аспекти. – Львів: ЗУКЦ, 2006. – 320 с.(18,6 д.а.). Тираж 300 прим. - ISBN 966-8445-31-7.

Стадницький Ю.І. – Інститут регіональних досліджень НАН України.

Загородній А.Г., Капітанець О.М. – Національний університет „Львівська політехніка”.

Товкан О.Е. – здобувач Національного університету „Львівська політехніка”.

3. Суспільні науки. Бєлєнький П.Ю., Шевченко-Марсель В.І., Другов О.О. Інвестиційно-інноваційне забезпечення конкурентоспроможності регіону / Відп. ред. д.е.н., проф. П.Ю. Бєлєнький - НАН України, Інститут регіональних досліджень.- Львів 2006. - 129 с. (7,35 д.а.) Тираж 500 прим. - ISBN 966-02-3794-4.

4. Суспільні науки. Степан Злупко. Іван Франко і економічна думка світу. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 413 с. (ум. друк. арк. 27,485) Тираж 500 прим. - ISBN 966-6134-22-5.

5. Суспільні науки. М.І. Долішній, В.І. Топіха, В.В. Булюк, В.А. Романова. Ринок продовольства України в аспектах СОТ. – Миколаїв: МДАУ, 2006. – 221 с. (умов.друк.арк. 17,6). Тираж 500 прим. - ISBN 966 –8205-30-8.

Долішній М.І. – Інститут регіональних досліджень НАН України.

Топіха В.І., Булюк В.В., Романова В.А. - Миколаївський державний аграрний університет.

6. Суспільні науки. Злупко С.М. Економічна наука і наукознавство: Монографія / Упорядник Ярослава Злупко. – Львів: Тріада плюс, 2006. – 776 с. (умов.друк.арк. 90,2). Тираж 500 прим. - ISBN 966-7596-72-9.

7. Суспільні науки. Бідак В., Копистянська X., Ноджак Л. Когнітаріат як інновацій­ний суб'єкт регіональних суспільних систем (соціогуманістичні аспекти). - Львів: ІРД НАН України, 2006. -120 с. (умов.друк.арк. 5,5). Тираж 300 прим. ISBN 966-02-3800-2.

Бідак В., Копистянська X. – Інститут регіональних досліджень НАН України.

Ноджак Л. – Національний університет „Львівська політехніка”.

8. Суспільні науки. Іщук С.О. Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування і розвитку. Монографія. - Львів: ІРД НАН України, 2006. - 278 с. (умов.друк.арк. 15,85). Тираж 300 прим. ISBN 966-02-3898-3.

9. Суспільні науки. Мельник М.І. Інвестиційний клімат регіону: теоретичні та прикладні засади дослідження. Монографія. - Львів: ІРД НАН України, Львів, 2005. -304 с. (умов.друк.арк. 16,1). Тираж 300 прим. ISBN 966-02-3839-8.

10. Суспільні науки. Моніторингові оцінювання складних соціально-економічних явищ розвитку регіону / НАН України. Інститут регіональних досліджень НАН України: за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Я.О. Побурка. - Львів, 2006. -306 с. (умов.друк.арк. 18,63). Тираж 300 прим. ISBN 966-02-4156-9.

11. Суспільні науки. Моніторингові оцінювання соціального захисту населення / НАН України. Інститут регіональних досліджень НАН України: за наук. ред. д-ра екон. наук,
проф. Я.О. Побурка. - Львів, 2006. -138 с. (умов.друк.арк. 8,61). Тираж 300 прим.
ISBN 966-02-4157-7.

12. Суспільні науки. Злупко С.М. Шлях до великої науки (про наукову діяльність академіка НАН України М.І. Долішнього). – Львів: ІРД НАН України. - Львів, 2005. – 160 с. (11,2 д.а.). Тираж 300 прим. ISBN 966-02-3705-7.

13. Суспільні науки. Управління інноваційними процесами в регіоні / Монографія. Коллектив авторів за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. М.А. Козоріз / Інститут регіональних досліджень НАН України: - Львів: ЛБІ НБУ, 2006.- 315 с. (15,3 д.а.). Тираж 500 прим. ISBN 966-368-036-9.

14. Суспільні науки. Зелінська Г.О., Садова У.Я., Вітвицький Я.С. Регіональні особливості формування, оцінювання та використання людського капіталу. – Івано-Франківськ.: ІФНТУНГ, 2006. – 124 с. (умов.друк.арк. 8,68), ISBN 966 –694-054-Х, Тираж 300 прим.

Садова У.Я. - Інститут регіональних досліджень НАН України.

Вітвицький Я.С., Зелінська Г.О. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

15. Суспільні науки. Вовканич С.Й., Риндзак О.Т. Активізація наукової діяльності молоді в системі інноваційного розвитку. – Львів: ІРД НАН України, 2006. –Дрогобич: МПНВКП фірма “Плеяда”. - 186 с. (умов.друк.арк. 13,39), ISBN 966-02-4142-9, Тираж 350 прим.

16. Суспільні науки. Софія Патора-Висоцька, Данило Книш. Малий бізнес і прямі іноземні інвестиції // НАН України. Інститут регіональних досліджень НАН України: за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., академіка НАН України Долішного М.І., д-ра екон. наук, проф. Крикавського Є.В. - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2006. -208 с. (умов.друк.арк. 14,2). Тираж 300 прим. ISBN 966-553-553-6.

Софія Патора-Висоцька - Національний університет „Львівська політехніка”.

Данило Книш- Інститут регіональних досліджень НАН України.

17. Суспільні науки. Павлов В.І., Фесіна Ю.Г., Заремба В.М., Мазурик С.М. Детермінація сільськогосподарських земель на ринку нерухомості: Монографія (відповідальний редактор Долішній М.І.).– Луцьк: Надстир’я, 2006. – 364 с. (умов.друк.арк. 21,15). Тираж 300 прим. ISBN 966-517-558-0.

Павлов В.І. - Інститут регіональних досліджень НАН України.

Фесіна Ю.Г. – Луцький державний технічний університет.

Заремба В.М. – Національний університет водного господарства і природокористування.

Мазурик С.М. – Луцька державна районна адміністрація.

18. Суспільні науки. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів. Монографія. – Львів ІРД НАН України, 2006. – 288 с. (16,42 д.а.). Тираж 500 прим. - ISBN 966-02-4050-3.


1843147649392481.html
1843227884247467.html
1843359079241232.html
1843471550623989.html
1843610086366715.html