Навчально-методичний комплекс дисципліни " Комерційна діяльність посередницьких підприємств " для підготовки фахівців напряму/спеціальності - страница 12

^ 6. Договірна територія:
1. територія, на якій заключається договір;

2. визначена для кожного посередника територія, на якій він може займатися продажем товарів;
^ 3. територія, на якій діють здійснюють діяльність усі посередники певного продавця.

7. При визначенні відсотків, відповідно до яких встановлюється розмір винагороди посередника, враховують такі фактори:

1. конкурентоспроможність товару продавця на ринку збуту;

2. вид товару;

3. зовнішній вигляд;

4. обсяг запланованих контрактів;

5. собівартість виробництва товару.
^ 8. Договір поставки товарів відрізняється від договору купівлі-продажу тим, що:
1. строк його укладання і виконання не співпадають;

2. він укладається тільки на наявний товар;

3. при його укладенні не обов'язкова наявність товару.
^ 9. Які договори називаються дольовими?
1. Це договори, згідно з якими поставка товарів здійснюється рівними партіями.
2. Це договори, в яких на стороні продавця чи покупця виступає дві або більше фізичні чи юридичні особи. 10. Специфікація – це:

1. Розпорядчий документ, в якому покупець вказує своєму постачальнику кому конкретно і за якою адресою, в які строки, кількості і асортименті він має відвантажувати закуплений покупцем товар.

2. Невід'ємна частина договору, в якій обумовлюється кількість товарів, що підлягають поставці, розгорнутий асортимент з щоквартальним розподілом і визначенням місячних і внутрімісячних поставок за строками, передбаченими у тексті договору.


^ 11. В умовах інфляції важливе значення під час укладання договорів має порядок встановлення цін на товари. Так, зокрема, фіксована ціна:

1. Вигідна продавцю, тому що він виграє на різниці курсу валют;

2. Вигідна покупцю, тому що він виграє на різниці курсу валют;

3. Не вигідна ні продавцю, ні покупцю, тому що вони обоє програють на різниці курсу валют.


^ 12. Які ще з не перерахованих послуг відносяться до тих, які здійснюються посередниками у міжнародній торгівлі?

1. Кредитування і посередництво в платіжних операціях;

2. Пошук партнерів за кордоном;

3. Улагоджування непорозумінь з митними і іншими державними органами.


^ 13. Які з видів торгово-посередницьких фірм: на міжнародній арені не перераховані?

1. експортні торгові фірми;

2. імпортні торгові фірми;

3. транснаціональні корпорації;

4. міжнародні торгові доми.


^ 14. 3агальноприйнятий статус транснаціональної корпорації:

1. ЗАТ ;

2. ВАТ;

3. ТОВ.


15. Міжнародні торгові доми здійснюють наступні види діяльності:

1. Надають послуги в області постачання і збуту продукції;

2. Створюють нові виробництва за рахунок власних і залучених засобів;

3. Організовують міжнародні виставки і ярмарки, виконують проекти і оформляють виставочні експозиції;

4. Організовують внутрішній і міжнародний прокат і лізинг машин і устаткування;

5. Здійснюють представницькі функції в міжнародних торгових, фінансових, правових і інших економічних організаціях;

6. Надають зовнішньоекономічні послуги на комерційній основі підприємствам і організаціям;

7. Здійснюють природоохоронні і благодійні заходи;

8. Надають консалтингову допомогу у виробництві конкурентоздатної продукції.
^ 16. Міжнародна комерційна операція – це:
1. Сукупність прийомів і способів, спрямованих на забезпечення функціонування різних стадій системи товарно-грошового обміну

2. Дії контрагентів різних країн, спрямовані на організацію регулювання різних видів діяльності людей з метою здійснення торгового обміну матеріальними цінностями і послугами;

3. Комплекс дій контрагентів різних країн, спрямовані на організацію регулювання різних видів діяльності людей з метою отримання прибутку.
^ 17. До основних міжнародних комерційних торгово-посередницьких операцій відносяться:
1. з надання послуг в галузі інформації й удосконалення процесу керівництва;

2. з обміну товарами в матеріально-речовій формі;

3. по страхуванню вантажів;

4. з обміну науково технічними знаннями у формі торгівлі патентами, ліцензіями, ноу-хау;

5. по збереженню вантажів при міжнародних перевезеннях;

6. по веденню міжнародних розрахунків;

7. орендні;

8. з міжнародного туризму;

9. з обміну кінофільмами і телевізійними програмами;

10. транспортно-експедиторські;

11. з обміну технічними послугами у вигляді надання консультативних і інжинірингових послуг;

12. міжнародні перевезення вантажів.


^ 18. Реекспортні угоди:

1. продаж і вивезення за кордон товарів (послуг), виготовлених у країні-експортері для передачі у власність іноземному контрагенту;

2. вивезення за кордон раніше завезеного в країну товару іноземного виробництва, що у реекспортуючій країні не піддавався переробці, або з відвантаженням товару в іншу країну без завезення в країну експортера;
3. вивезення за кордон раніше завезеного в країну товару іноземного виробництва, що у реекспортуючій країні був підданий переробці, або з відвантаженням товару в іншу країну без завезення в країну експортера.


^ 19. Завезення в країну товарів з консигнаційних складів, які знаходяться в іншій країні здійснюються у виконання:

1. імпортної угоди;

2. реімпортної угоди;

3. реекспортної угоди.


^ 20. Якщо при торгівлі на міжнародному ринку товар повинен бути поставлений в країну імпорту протягом 3 діб, то така угода купівлі-продажу називається:

1. короткостроковою;

2. довгостроковою;

3. угодою з негайним постачанням;

4. безстороковою.


21. Індент:

1. юридична чи фізична особа, що здійснює посередницькі торгові операції від свого імені і за свій рахунок;

2. особа чи фірма, що звертається до послуг посередників чи інших юридичних осіб з метою оформлення замовлень на товари;

3. разове комісійне доручення імпортера однієї країни комісіонеру іншої країни на купівлю визначеної разової партії товару.


^ 22. Угода про монопольне право:

1. надає право принципалу самостійно продавати чи купувати товари, які є предметом агентської угоди на обумовленій території;

2. позбавляє принципала права самостійно продавати чи купувати товари, які є предметом агентської угоди на обумовленій території;

3. зобов'язує принципала в першу чергу запропонувати товар, що є предметом агентської угоди, агенту і тільки після його відмови від роботи з даною партією товару принципал має право продати цей товар на обумовленій території самостійно чи з залученням інших фірм.


^ 23. Основним документом при перевезеннях є:

1. специфікація;

2. пакувальний лист;

3. накладна;

4. страховий договір;

5. коносамент;

6. сертифікат якості;

7. рахунок-фактура.


^ 24. Визначте базові умови поставки (відповідно до ІНКОТЕРМС), які передбачають мінімальний ризик для продавця:

1. EXW;

2. FOB;

3. CIF;

4. DDP.


^ 25. Рішення ярмаркому щодо спорів під час укладання договорів обов’язкове для всіх учасників ярмарку при реалізації:

1. всіх товарів;

2. тільки продовольчих товарів;

3. товарів, вироблених за держзамовленням;

4. тільки промислових товарів.

^ 26. Оборудки «СПОТ» передбачають:

1. купівлю-продаж не просто реального, але й наявного на складі товару з умовою негайної його оплати і передачі покупцеві;

2. купівлю-продаж реального товару на дещо віддалений, але чітко визначений строк поставки і оплати.

1820594414299755.html
1820682845517080.html
1820813223385006.html
1820917932280198.html
1821125641754469.html