Хмельниччина в літописі незалежної України: довід.інформ матеріали / упр культури, туризму І курортів Хмельниц облдержадмін.; Хмельниц. Оунб ім. МУправління культури, туризму і курортів

Хмельницької облдержадміністрації


Хмельницька обласна універсальна наукова

бібліотека ім. М. Островського


До 20-ї річниці незалежності України


Хмельниччина


в літописі незалежної України


Хмельницький

2011

ББК 63.3 (4УКР – 4ХМЕ)

Х 65


Хмельниччина в літописі незалежної України: довід.-інформ. матеріали / упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М.Остров-ського; уклад. В.Мельник. – Хмельницький, 2011. – 64 с. – (До 20-ї річниці незалежності України).


Видання містить коротку довідку про історію утворення області, її загальну характеристику на сьогодні та хроніку подій 1991–2011 років. Довідково-інформаційний матеріал допов-нений поетич­ною добіркою краян та вибірковим списком літератури про Хмельницьку область з фонду ОУНБ ім. М. Островського.

Адресується широкому загалу, всім, хто цікавиться історією і сьогоденням Хмельниччини.


Відповідальна за випуск: ^ Синиця Н.М.


© Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського, 2011

Передмова


20 років тому, у серпні 1991 р. в Україні відбулася подія, яка ознаменувала собою початок нової ери в історії нашої держави. У день, коли було проголошено Акт про незалежність України, здійснилась найзаповітніша мрія всіх поколінь українського народу, а 24 серпня стало найважливішою датою в Україні і відзначається як національне свято – День Незалежності України.

Одна з найбільших за територією країна, без якої вже не можна вести мову про Європу, Україна відбулася, постала і стверджується в світі як суверенна, соборна європейська держава, бо існує не тільки у зовнішній атрибутиці, а повноцінно й повнокровно, в усіх властивих незалежним державам вимірах і параметрах. У цій об’єктивній і незворотній дійсності – вінець та довершення усіх попередніх спроб вибудови української державності, торжество історичної справедливості.

16 липня 1990 р. Верховна рада України прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Уперше за роки радянської влади було проголошено повноту влади республіки на її території й узято курс на мирний шлях відродження Української незалежної держави. Декларація послужила правовим фундаментом для прийняття Акта проголошення незалежності України та нової Конституції.

24 серпня – день проголошення незалежності України – стало кульмінацією віковічних устремлінь українського народу.

Проголошення незалежності започаткувало в країні масштабні, глибинні перетворення, покликані повсюдно, вичерпно й предметно засвідчити національну самобутність українців. Перші кроки молодої суверенної держави були нелегкими, але, попри всі негаразди, Україна відбулась як держава.

Хмельниччина є невід’ємною складовою держави. Це прекрасний край, багатий своєю історією, культурою, населений творчими, працелюбними людьми, які, чесно роблячи свою справу, закладають цеглини в забезпечення основних складових національної ідеї – соціальну, економічну, духовну. Кожен колосок, кожен клаптик нашої благодатної землі увібрав невичерпну енергію подолян, які активно розбудовують свій край, прославляють рідну землю. Саме завдяки їх натхненній, самовідданій праці, професіоналізму та діловим якостям формується сьогодні імідж регіону не тільки в Україні, а й далеко за її межами.

Головною метою у поступальному розвитку Хмельниччини, як і держави в цілому, було і залишається виведення стандарту життя на передові світові позиції, гарантування безпеки народу і його майбутнього, впевненість у демократії та соборності, запровадження принципів економіки знань, формування масової і забезпеченої середньої верстви населення і надання поштовху українцям як нації інтелектуальної, культурної та підприємницької ініціативи.

З цією метою розроблено Стратегію розвитку Хмельницької області на 2011 – 2020 роки.

Лише спільні, узгоджені та рішучі дії дають переможні результати. Тільки разом ми зможемо побудувати справжню незалежну Україну, яка дасть кожному громадянину життя, гідне людини, а всій країні – статус демократичної.

У довідково-інформаційному виданні «Хмельниччина в літописі незалежної України» подано коротку характеристику області, хроніку основних подій, які відбулися на Хмельниччині у 1991- 2011 роках, список видань про область. Довідково-інформаційний матеріал доповнено поетичною добіркою наших земляків.


Трунова І.М.,

начальник управління культури,

туризму і курортів

^ Історія області

Історія краю, на теренах якого нині сформована Хмель­ницька область, сягає давніх часів.

Колись наддністрянська земля називалась Пониззям (ХІ ст.) і входила до складу Теребовлянського, згодом Галицько-Волинського князівства (ХІІІ ст.). Східна частина по річці Південний Буг і його притоках відома під назвою Побужжя і належала Київському князівству. У ХІV столітті Пониззя і Побужжя дістали спільну назву Поділля, що означає територію, яка розкинулась по долу (по низу) від Карпат. З середини ХV століття наш край був самостійним татарським улусом, що відокремився від Золотої Орди.

Після монголо-татарської навали Поділля захопила Литва, а згодом Польща.

У литовському літописі 1362 року згадується про пере­дачу Подільської землі литовським князем Ольгердом синам свого брата Коріата. Статус центрального міста – резиденції нових правителів Поділля – перебирає на себе Смотрич. У 1385 році столиця перейшла до Кам’янця.

В адміністративному плані Поділля витримало не один історичний експеримент. 1434 року після загарбання території поляками було утворене Подільське воєводство, яке поділялось на три повіти. Україно-польське протистояння призвело до визвольної війни 1648–1654 років під проводом Богдана Хмельницького, по закінченні якої Поділля і Волинь залишилися польською територією.

У 1672 році військо султана Магомета ІV захопило Кам’янець-Подільський та все Подільське воєводство, і тільки під тиском Росії Туреччина віддала ці землі імперії.

1793 року польські області відійшли до Росії. У 1794 році були утворені Ізяславське і Брацлавське намісництво та Кам’янецька область. 1795 року, після третього поділу Польщі, на тогочасній карті з’явилась Подільська губернія з центром у Кам’янці-Подільському. До її складу входило 12 повітів.

У роки Першої світової війни центр губернії переміс­тився до Вінниці.

Поділ на губернії, повіти, волості зберігався до 1917 року. 1923 року повіти були ліквідовані і утворені округи. Подільська губернія поділилась на 6 округів.

У 1932 році було прийнято постанову про утворення областей. Всі райони сучасної Хмельниччини ввійшли до складу Вінницької області.

22 вересня 1937 року Постановою ЦВК УРСР була утворена Кам’янець-Подільська область у складі 3 міст і 33 районів.

15 березня 1941 року центр області було перенесено з Кам’янця-Подільського до Проскурова.

1954 року на відзнаку 300-річчя возз’єднання України з Росією Президія Верховної Ради УРСР перейменувала місто Проскурів у Хмельницький, а Кам’янець-Подільську область у Хмельницьку.

У 2012 році Хмельниччина відзначатиме своє 75-річчя.


  1815399497141471.html
1815507487091994.html
1815604170739743.html
1815656349667582.html
1815716013692103.html